I. Úvod

Server Copywriteři.cz/Pisalkove.cz nabízí možnost vyhledávání, filtrování a kontaktování registrovaných uživatelů, kteří splnili obchodní podmínky serveru a jejich souhlasem uzavřeli s Provozovatelem smlouvu.

II. Provozovatel

Provozovatelem Serveru je: Vít Michalek Frýdek - Místek Česká republika IČO: 76591719 Kontaktní spojení: [email protected] / +420 724 206 539

III. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky

Souhlasem s obchodními podmínkami je uzavřena smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem, která podmiňuje užívání Serveru, a obchodní podmínky se pro Uživatele stávají závazné. Uživatel projevuje souhlas s obchodními podmínkami při registraci na Serveru a jeho samotným užíváním.

Server

Server je webový portál provozovaný Provozovatelem, jehož součástí je Katalog copywriterů, Rychlá objednávka, Tržiště textů a případně další funkce s tímto související.

Uživatel

Uživatel je copywriter nebo textař, který se rozhodl inzerovat prostřednictvím tohoto Serveru, po odsouhlasení obchodních podmínek se zaregistroval, vyplnil svůj profil a dobrovolně zveřejnil informace o své osobě, kontakt a další informace, které uznal za vhodné.

Návštěvník

Návštěvník je anonymní člověk procházející Server a vyhledávající na něm data.

Katalog copywriterů

Katalog copywriterů je veřejný seznam všech Uživatelů, kteří se rozhodli na Serveru zaregistrovat. Návštěvníkům umožňuje filtrování jednotlivých Uživatelů a vyhledávání.

IV. Registrace na Serveru a obchod

Registrace do katalogu je zpoplatněna dle aktuálního ceníku (na stránce s registrací). Jedná se o roční poplatek. Inzerce poptávek na Serveru je zcela zdarma a Provozovatel v ní nevystupuje jako zprostředkovatel obchodu.

V. Závěrečná ustanovení

1. Uživatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv, a to tak, že Server přestane používat a svůj profil označí za „Nedostupný“. Poskytovatel není povinen vymazat jeho profil a Data ze Serveru. 2. Provozovatel je oprávněn obchodní podmínky Serveru průběžně měnit a aktualizovat. Uživatel je povinen toto sledovat i bez upozornění. 3. Uživatel prohlašuje, že je plně seznámen s obchodními podmínkami a možnými riziky při používání Serveru a projevuje souhlas. V případě, že tak neučiní, není oprávněn Server využívat. Užíváním Serveru dává najevo, že s podmínkami souhlasí a pravidelně sleduje jejich platnost.